Program 43. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti

Programme of the 43rd International Conference on Organizational Science Development


ZELENI IN DIGITALNI PREHOD – IZZIV ALI PRILOŽNOST |
GREEN AND DIGITAL TRANSITION – CHALLENGE OR OPPORTUNITY*To je predhodna različica programa. Upoštevajte, da bomo dodali manjkajoče informacije, nekatere podrobnosti pa se lahko še spremenijo v naslednjem tednu. |
This is preliminary version of the programme. Please keep in mind that we will add the missing information and some details might still change in the next week.

PDF različica programa je dosegljiva tukaj. | PDF version of the programme is available here.


Sreda | Wednesday, 20. 03. 2024

8:00 - 9:00

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

9:00 - 12:45
(odmor/break: 10:30 - 10:50)

Dogodek: Prihodnost proizvodnje in industrije / Event: The Future of Manufacturing & Industry
vodi/chair: Tomaž Vidonja
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
SLO

9:45 - 12:45
(odmor/break: 11:00 - 11:30)

Management v zdravstvu in socialnem varstvu I / Management in Health and Social Welfare I
vodi/chair: Uroš Rajkovič
dvorana/hall: Roald Amundsen
SLO

9:45 - 12:45
(odmor/break: 11:00 - 11:30)

Trajnostni management / Sustainability Management
vodi/chair: Matjaž Maletič
dvorana/hall: Robert Scott
SLO

9:45 - 12:45
(odmor/break: 11:00 - 11:30)

Management v izobraževanju / Management in Education
vodi/chair: Goran Vukovič
dvorana/hall: Fernand de Magellan
ENG

9:45 - 12:45
(odmor/break: 11:00 - 11:30)

9:45 - 12:45
(odmor/break: 11:00 - 11:30)

ME: Evergreen Project Presentation to the Business Community
vodi/chair: Alenka Baggia
dvorana/hall: Vasco da Gama
ENG

12:45 - 14:00

Kosilo / Lunch

location/location: Restavracija Adria / Restaurant Adria / GH Portorož

14:00 - 15:30

Plenarno zasedanje / Plenary Session 
vodi/chair: Polona Šprajc
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
ENG

15:30 - 16:00

Odmor / Break

16:00 - 18:30
odmor/break: 17:15 - 17:30

Trajnostni razvoj / Sustainable Development
vodi/chair: Maja Meško
dvorana/hall: Roald Amundsen
SLO

16:00 - 18:30
odmor/break: 17:15 - 17:30

Kadrovski management / Human Resource Management
vodi/chair: Mojca Bernik
dvorana/hall: Robert Scott
SLO

16:00 - 18:30
odmor/break: 17:15 - 17:30

Management v izobraževanju / Management in Education
vodi/chairs: Marko Urh
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
SLO

16:00 - 18:30
odmor/break: 17:15 - 17:30

Informacijski sistemi / Information Systems
vodi/chair: Alenka Baggia
dvorana/hall: Vasco da Gama
ENG

16:00 - 18:30
odmor/break: 17:15 - 17:30

Dogodek: Prihodnost proizvodnje in industrije / Event: The Future of Manufacturing & Industry
vodi/chair: Tomaž Vidonja
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
SLO

18:30

Družabni dogodek / Social Event
lokacija/location: Kongresni center Portus GH Slovenija / Congress Centre Portus GH Slovenia

Plenarno zasedanje

Vodi/Chair: Polona Šprajc
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 14:00 - 15:30
Dvorana/hall: Cristoforo Colombo
Jezik/Language: ENG

1. Assessing SMEs’ Awareness and Attitudes Towards Sustainability
Vivien Csapi
University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Head of Finance and Accounting Department

2. Digitalna transformacija in izzivi pametnih mest – uspešne prakse in vizija Mestne občine Kranj
Tomaž Lanišek
Vodja urada za razvoj in pametno skupnost, Mestna občina Kranj

3. Izzivi in priložnosti razvoja organizacijskih ved in družbe
Ivo Boscarol
Ustanovitelj in solastnik skupine družb Pipistrel

Management v zdravstvu in socialnem varstvu I

Management in Health and Social Welfare I
Vodi/Chair: Uroš Rajkovič
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 9:45 - 12:45
Dvorana/hall: Roald Amundsen
Jezik/Language: SLO

1. Ocena ekonomskih stroškov demence v Sloveniji
Mercedes Lovrečič, Barbara Lovrečič

2. Demenca in umetna inteligenca: uporaba asistenčnih socialnih robotov / Dementia and Artificial Intelligence: Use of Assistive Social Robots
Mercedes Lovrečič, Barbara Lovrečič

3. Telemedicina in druge podporne tehnologije pri osebah z demenco na domu: Poročane izkušnje oseb z demenco in njihove ocene uporabnosti / Telemedicine and Other Technologies for People With Dementia at Home: Reported Experiences of People With Dementia and Their Utility Assessments
Mercedes Lovrečič, Barbara Lovrečič

4. Zeleni prehod in javno zdravje
Nevenka Maher

5. Kakšne spremembe lahko generativna umetna inteligenca prinese v zdravstvo? / What Changes Can Generative Artificial Intelligence Bring to Healthcare?
Vladislav Rajkovič

6. Analiza razvojnih in uporabniških vidikov eRecepta v Sloveniji / Analysis of The Development and User Aspects of ePrescription in Slovenia
Živa Rant, Dalibor Stanimirović

Trajnostni management

Sustainability Management
Vodi/Chair: Matjaž Maletič
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20.3. / 9:45 - 12:45
Dvorana/hall: Robert Scott
Jezik/Language: SLO

1. Vodenje za trajnostni razvoj: pregled nastajajočih razsežnosti trajnostnega vodenja in možnosti za prihodnje raziskave / Leadership for Sustainable Development: A Review of Emerging Dimensions of Sustainable Leadership and Opportunities for Future Research
Nenad Vladić, Damjan Maletič, Matjaž Maletič

2. Pregled mobilnih aplikacij s področja onesnaževanja okolja / Review of Mobile Applications in the Field of Environmental Pollution
Dominika Muršec, Urška Rozman, Miha Lavrič, Sonja Šostar Turk

3. Reševanje problematike plastičnih odpadkov iz kmetijske dejavnosti / Solving the Problem of Plastic Waste From Agriculture
Sara Fačeti, Marjan Senegačnik, Drago Vuk

4. Problematika uvajanja emisijskega standarda Euro 7 / Issues Related to the Introduction of the Euro 7 Standard
Marjan Senegačnik

5. Zeleni prehod v slovenskem turizmu: turizem in blaženje podnebnih sprememb / Green Transition in Slovenian Tourism: Tourism and Climate Change Mitigation
Maja Turnšek

6. Prilagajanje na podnebne spremembe s tropskimi stročnicami / Adapting to Climate Changes With Tropical Legumes
Dragan Žnidarčič

7. Uvajanje trajnostnih metod hlajenja in mazanja pri tehnoloških procesih odrezavanja / Introduction of Sustainable Methods of Cooling and Lubrication in Technological Cutting Processes
Štefan Žun

Management v izobraževanju

Education Management
Vodi/Chair: Goran Vukovič
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 9:45 - 12:45
Dvorana/hall: Fernand de Magellan
Jezik/Language: ENG

1. Analysis of the Increase in Learning Success Through the Use of Digital Tools in Repetitive Teaching Entry in Economics Lessons
Bjoern Paape, Christoph Maus, Iwona Kiereta, Hendrik Lehmann, Joshua Leopold, Thomas Schmeink, Kai Skorzak

2. Higher University Institutions as Pivotal Change Agents for Environmental Sustainability: A Case Study of FAZON
Radaković Jelena Andreja, Ćirović Marko, Radojičić Milan, Milenković Nemanja, Petrović Nataša

3. Green or Yellow Light for Market F(l)avours? - The Lecturer Perspectives of Market-Oriented Organisational Culture in the Changing World of Hungarian Higher Education
Balázs Heidrich, Richárd Kása, Tamás Németh

4. Process Management of Organizational Changes in the Case of Education Process Within Organizations
Dominik Patafta, Eva Krhač Andrašec, Sara Kremsar

5. Lessons Learned by Italian Nurse Executives During Pandemic Times: Findings From a Qualitative Study
Elisa Bianchini, Alvisa Palese, Stefania Chiappinotto

* 6. Simulation as a Game-Based Experiential Technique in English for Professional Purposes: Implementation and Evaluation
Tatjana Marković, Vesna Jokanović

7. Upravljanje medgeneracijskega sodelovanja iz naslova predsodkov in izzivov / Managing Intergenerational Cooperation by Addressing Prejudices and Challenges
Vanja Kovačević, Miha Marič


* Referat bo predstavljen v petkovi sekciji Organizacija in Management na daljavo. / Paper will be presented online in friday's section Organization and Management.

Zeleni in digitalni prehod organizacij in managementa

Green and Digital transition of Organization and Management
Vodi/Chair: Dušan Mežnar
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 9:45 - 12:45
Dvorana/hall: Amerigo Vespucci
Jezik/Language: SLO

1. Digitalni kopilot v projektnem managementu: Vključitev ChatGPT v 4PM / Digital Co-Pilot in Project Management: Integrating ChatGPT in 4PM
Tomi Ilijaš, Samo Eržen

2. Vplivi podnebnih sprememb na ergonomijo delovnega okolja / Impact of Climate Change on the Ergonomics of the Work Environment
Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič, Zvone Balantič

3. Zeleni prehod oskrbovalnih verig: Izzivi, digitalizacija in ekonomski vidiki / Green Transformation of Supply Chains: Challenges, Digitalization and Economic Aspects
Dušan Mežnar

4. Pristop k trajnostnim organizacijskim spremembam / Approach to Sustainable Organizational Changes
Eva Krhač Andrašec, Tomaž Kern, Benjamin Urh

5. Vloga elektroenergetike v družbi
Drago Bokal, Uroš Salobir, Vlasta Krmelj, Igor Papič, Klemen Jaklič, Ivan Šmon, Špela Kajzer, Marko Hrast

6. Optimizacija procesa upravljanja s strankami / Optimization of the Customer Managament Process
Aila Civić, Peter Vukovič, Goran Vukovič

7. Zavedanje potrošnikov o varnosti in zasebnosti pri spletnem nakupovanju / Security and Privacy Issues When Shopping Online
Eva Borec, Marjeta Marolt

Dogodek: Prihodnost proizvodnje in industrije

Event: The Future of Manufacturing & Industry
Vodi/Chair: Tomaž Vidonja
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 9:00 - 18:30
Dvorana/hall: Cristoforo Colombo
Jezik/Language: SLO

Skozi to edinstveno združitev dogodkov bomo skupaj z udeleženci raziskovali kako trajnostni razvoj podjetij in napredek digitalnih tehnologij preoblikujejo poslovni svet. Pri tem bomo naslavljali aktualne teme potencialnih sinergij med zelenim in digitalnim prehodom, ki so ključne za oblikovanje prihodnosti, kjer tehnologija in trajnost hodita z roko v roki. Vse skupaj pa bomo povezali z izzivi razvoja znanja in kompetenc, ki so potrebni za uspešno pot v prihodnosti, ki jo oblikujejo zelene in digitalne inovacije.

Dogodek je namenjen strokovnjakom, inženirjem in poslovnežem iz proizvodnih in industrijskih podjetij, ki so na poti preoblikovanja v digitalno, zeleno in ljudem prijazno prihodnost v svojem podjetju.

Podroben program dogodka: https://digitalflowz.com/sl/fomi-2024/program

ME: Evergreen Project Presentation to the Business Community


Vodi/Chair: Alenka Baggia
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 9:45 - 12:45
Dvorana/hall: Vasco da Gama
Jezik/Language: ENG

The Erasmus+ project Including Everyone in Green Data Analysis (EverGreen) will be presented to the business community. The project aims to enhance digital readiness and sustainability skills among educators and students by creating an innovative course on environmental data analytics. In collaboration with project partners (University of Žilina, Univesity of Šibenik, University of Maribor and University of Pardubice), and the support of Oracle and Municipality of Kranj, the initiative addresses the skills gap at national and EU levels and encourages IT graduates in gaining data analysis skills for informed decision-making.


Na dogodku bomo poslovni skupnosti predstavili Erasmus+ projekt Include Everyone in Green Data Analysis (EverGreen). Cilj projekta je izboljšati digitalno pripravljenost in trajnostne veščine med učitelji in študenti ter pripraviti inovativen tečaj o analitiki okoljskih podatkov. V sodelovanju s projektnimi partnerji (Univerza v Žilini, Univerza v Šibeniku, Univerza v Mariboru in Univerza v Pardubicah) ter ob podpori Oracle in Mestne občine Kranj, pobuda naslavlja vrzel v znanjih na nacionalni in EU ravni ter spodbuja diplomante s področja informatike, k pridobivanju dodatnih znanj o podatkovni analitiki za informirano odločanje.

Trajnostni razvoj

Sustainable Development
Vodi/Chair: Maja Meško
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 16:00 - 18:30
Dvorana/hall: Roald Amundsen
Jezik/Language: SLO

1. Pametne skupnosti in pametna policijska dejavnost v slovenskih občinah / Smart Communities and Smart Policing in Slovenian Municipalities
Branko Lobnikar, Anže Mihelič, Kaja Prislan Mihelič

2. Združevanje varnosti in zdravja pri delu ter trajnostnega razvoja: primer Slovenije in Srbije / Combining Safety and Health at Work and Sustainable Development: The Case of Slovenia and Serbia
Maja Meško, Snežana Živković, Tamara Radjenović, Mirko Markič

3. Analiza in predlogi za trajnostno upravljanje zemljišč / Analysis and Proposals for Sustainable Land Management
Marijan Pogačnik, Franc Vidic

4. Participacija pri udejanjanju ukrepov na ekosistemih temelječega prilagajanja obalnih območjih: Pregled literature in analiza primera iz praks / Participation in the Implementation of Ecosystem-Based Adaptation Measures in Coastal Areas: A Review of Literature and Analysis of Example from Practice
Liliana Vižintin

5. Odvisnost uporabe klimatskih naprav od temperature in BDP / Air Condition Units Usage According to Temperatures or GDP
Uroš Breskvar

6. Dobre prakse povezovanja ergonomije in trajnosti v sodobnih organizacijah / Good Practices for Integrating Ergonomics and Sustainability in Modern Organizations
Tilen Medved, Zvone Balantič

7. Pomen podnebnega zakona za zeleni prehod / The Meaning of the Climate Law for the Green Transition
Albin Igličar

Kadrovski management

Human Resource Management
Vodi/Chair: Mojca Bernik
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 16:00 - 18:30
Dvorana/hall: Robert Scott
Jezik/Language: SLO

1. Umetna inteligenca: Novi delodajalec v slovenskem nacionalnem gospodarstvu? / Artificial Intelligence: A New Employee in Slovenia's National Economy?
Omar Husejnagić, Polona Šprajc

2. Vpliv digitalizacije na oblike dela mladih / Influence of Digitalization on Forms of Employment Among Youth
Zala Bergoč

3. Zadovoljstvo zaposlenih v Domu starejših občanov Kamnik / Employee Satisfaction in the Home for the Elderly Kamnik
Mojca Bernik, Manca Jagodic

4. Digitalna transformacija: spremembe in priložnosti v kadrovski funkciji / Digital Transformation: Changes and Opportunities in Human Resources Function
Maruša Bizjak Ferjan, Mojca Bernik

* 5. Starejši zaposleni v koraku z novo tehnologijo / Older Employees Keeping Pace With New Technology
Nataša Šušteršič, Janja Jerebic, Vesna Novak

6. Canine Co-Workers: Unraveling the Challenges, Benefits, and Branding Dimensions of Dogs in the Workplace
Erik Ružić


* Referat bo predstavljen v petkovi sekciji Organizacija in Management na daljavo. / Paper will be presented online in friday's section Organization and Management.

Management v izobraževanju

Management in Education
Vodi/Chair: Marko Urh
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 16:00 - 18:30
Dvorana/hall: Amerigo Vespucci
Jezik/Language: SLO

1. Foresight analitik: analiza ključnih znanj z vidika ponudnikov visokošolskih izobraževanj v tujini in možnosti za implementacijo v slovenskem visokošolskem prostoru / Foresight Analyst: Analysis of Key Skills From the Perspective of Higher Education Providers Abroad and Possibilities for Implementation in the Slovenian Higher Education Sector
Alenka Brezavšček, Janja Jerebic, Anja Žnidaršič

2. Zdravje in dobro počutje študentov / Students' Health and Well-being
Maruša Bizjak Ferjan, Jernej Buzeti, Janez Stare, Špela Mar

3. Raziskovalna metoda študija primera: izkušnje iz mednarodne poletne šole / The Case Study Research Method: Experiences From an International Summer School
Marko Urh, Eva Jereb

4. Tutorstvo v terciarnem izobraževanju: pozitivni in negativni vidiki koriščenja tutorske pomoči / Tutoring in Tertiary Education: Positive and Negative Aspects of Tutoring
Julijana Božnar, Vesna Novak

5. Model večkriterijske analize za poklicno izobraževanje in usposabljanje na poligonih MIC / A multi-Criteria Analysis Model for Vocational Education and Training Polygons in Entrepreneurial Training Centre
Drago Papler, Irena Gril

6. Družbena odgovornost kot element izobraževanja v zdravstveni negi / Social Responsiblity as an Element of Education in Nursing
Mateja Bahun, Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlovič, Marta Smodiš

Informacijski sistemi

Information Systems
Vodi/Chair: Alenka Baggia
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 16:00 - 18:30
Dvorana/hall: Vasco da Gama
Jezik/Language: ENG

1. Importance of Organizational Factors for Digital Tranformation in Slovenia
Andreja Pucihar, Gregor Lenart

2. Propensity to Use Digital Innovation: Case of Contactless Payments in the Czech Republic
Frantisek Sudzina, Antonín Pavlíček

3. An Overview of Energy Modelling Tools Relevant for Energy Efficiency Projections
Nemanja Backović, Bojan Ilić, Dušan Mitrović

4. Use of Advanced Technologies for Personalized Training in Fitness
Luka Lah, Mirjana Kljajić Borštnar

* 5. Statistical Analysis of Demographic Data and Student Performance in the Courses of the Bachelor's Degree Program at the Department of Computer, Informatics and Telecommunications Engineering - International Hellenic University with Oracle APEX Statistics
Athanasios Angeioplastis, Eleftherios Panagis, Sotiros Tsakiridis, Alkiviadis Tsimpiris, Dimitrios Varsamis

* 6. Analytics with Oracle APEX for Enhanced Data Warehouse Management: A Case Study of a Greek Soft Drinks Company
Sotirios Tsakiridis, Alkiviadis Tsimpiris, Athanasios Angeioplastis, Nikolaos Papaioannou, Dimitrios Varsamis

7. Environmental Data Analysis using Oracle Analytics Cloud
Alenka Baggia, Robert Leskovar, Michal Kvet, Rok Harter, Alenka Brezavšček


* Referat bo predstavljen v petkovi sekciji Organizacija in Management na daljavo. / Paper will be presented online in friday's section Organization and Management.

Družabni dogodek

Social Event
Čas/Time: Sreda / Wednesday, 20. 3. / 18:30
Lokacija/Location: Kongresni center Portus GH Slovenija / Congress Centre Portus GH SloveniaČetrtek | Thursday, 21. 03. 2024

8:00 -

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration


9:00 - 12:30

Tekmovanje v reševanju študije primera / Case Study Competition
vodi/chair: Jasmina Žnidaršič
dvorana/hall: James Cook
ENG

9:00 - 12:30
(odmor/break 10.30 - 11.00)

Dogodek / Special Event: Meroslovje v digitalnih okoljih
vodi/chair: Dominika Rozoničnik
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
SLO

9:00 - 12:30
(odmor/break 10.30 - 11.00)

TPM 2 - Erasmus+ project meeting FLOODSTOPPING
vodi/chair: TBA
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
ENG

9:00 - 12:30
(odmor/break 10.30 - 11.00)

Srečanje članov programskega sveta študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov
vodi/chair: Viktor Lovrenčič
dvorana/hall: Fernand de Magellan
SLO

12:30 - 14:30

Kosilo / Lunch

location/location: Restavracija Adria / Restaurant Adria / GH Portorož

14:30 - 17:30
(odmor/break 15.30 - 16.00)

Finančni management / Financial Management
vodi/chair: Miha Marič
dvorana/hall: Roald Amundsen
ENG

14:30 - 17:30
(odmor/break 15.30 - 16.00)

Inženiring poslovnih sistemov / Enterprise Engineering
vodi/chair: Damjan Maletič
dvorana/hall: Robert Scott
ENG

14:30 - 17:30
(odmor/break 15.30 - 16.00)

Management v zdravstvu in socialnem varstvu II / Management in Health an Social Welfare II
vodi/chair: Uroš Rajkovič
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
SLO

14:30 - 17:30
(odmor/break 15.30 - 16.00)

Doktorski konzorcij / Doctoral Consortium
vodi/chair: Mirjana Kljajić Borštnar, Vladislav Rajkovič
dvorana/hall: Vasco da Gama
ENG

14:30 - 17:30
(odmor/break 15.30 - 16.00)

Okoljski management / Environmental Management
vodi/chair: Drago Bokal
dvorana/hall: James Cook
ENG

Tekmovanje v reševanju študije primera

Case Study Competition
Vodi/Chair: Jasmina Žnidaršič
Čas/Time: Četrtek / Thursday, 21. 3. / 9:00 - 12:30
Dvorana/hall: James Cook
Jezik/Language: ENG

The concept of a case study is a methodologically and educationally oriented challenge, aimed at integration of different theoretical concepts and situations from the real business environment, in other words, a Case Study is a documented study of specific real-life situations, used as a training tool, where students are required to analyze the prescribed case and present their solutions to the company representatives. For this reason alone the Case Study methodology allows participants a detailed insight into a practical business-oriented problem of a studied organization or a company, through diverse discussions as a method of active learning, which promotes the implementation and development of critical and creative thinking needed in the field of management. But case study competition isn’t just a competition. It is a chance to present yourselves as an active part of student community, meet new people and employees (or company representatives) and learn new valuable skills.

More information: https://konferenca.fov.um.si/o-konferenci/studentsko-tekmovanje-v-studiji-primera/

Agenda:

 • Thursday, March 14th, 2024, 13:15 - Presentation of the Case Study Challenge / Online, MS Teams ( https://tinyurl.com/ycnkfuk9)
 • Thursday, March 21st, 2024, 9:00 - 13:00 - Students' Case Study Presentations / Congress Centre Portus, Portorož
 • Thursday, March 21st, 2024, 13:10 - Results Announcement / Congress Centre Portus, Portorož

 • Soorganizatorja dogodka / Co-organizers of the event

  Dogodek: Meroslovje v digitalnih okoljih


  Vodi/Chair: Dominika Rozoničnik
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 21. 3. / 9:00 - 12:30
  Dvorana/hall: Cristoforo Colombo
  Jezik/Language: SLO

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad RS za meroslovje in Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede vas vabita na dogodek »Meroslovje v digitalnih okoljih«.

  Dogodek je namenjen predvsem profesorjem v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah, raziskovalcem, laborantom, razvojnim inženirjem, tehnologom, kontrolorjem in vodjem kakovosti itd., ki se pri svojem delu in poučevanju srečujejo z različnimi težavami pri pravilnem poimenovanju, zapisovanju ter komunikaciji in podajanju znanj.

  Več o dogodku: https://konferenca.fov.um.si/meritve/.


  Soorganizatorja dogodka / Co-organizers of the event  TPM 2 - Erasmus+ project meeting FLOODSTOPPING


  Vodi/Chair: TBA
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 21. 3. / 9:00 - 12:30
  Dvorana/hall: Amerigo Vespucci
  Jezik/Language: ENG

  The meeting will take place in Portorož, Slovenia during the “43rd International Conference on Organizational Science Development - Green And Digital Transition – Challenge Or Opportunity.”

  During the event, partners from Area Europa, Infinitivity Design Labs, The Right Street, and the University of Maribor will present:

 • What the project Flood Stopping is all about.
 • Showcase snippets from the upcoming AR Board Game.
 • Present how our Community App will work.
 • Provide insight into what Community Mapping Activities are.

 • More information: https://konferenca.fov.um.si/en/tpm-2-erasmus-project-meeting-floodstopping/

  Finančni management

  Financial Management
  Vodi/Chair: Miha Marič
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 21. 3. / 14:30 - 17:30
  Dvorana/hall: Roald Amudsen
  Jezik/Language: ENG

  1. Exploring the Nexus Between Expenditure in Environmental Protection and Green GPD in the EU
  Daniel Tomić

  2. The Digital Operational Resilience Act – Challenges for a Safer Financal Institutions
  Milos Maryska, Petr Doucek, Lea Nedomova

  3. Life Cycle Analysis of the European Banking Sector's ESG Performance
  Gabor Horvath, Vivien Csapi

  * 4. The Impact of the Covid-19 Pandemic on Liquidity Loan Demand at the Croatian Bank for Reconstruction and Development
  Andrea Vareško

  5. Analyzing the Correlation Between Logistic Companies' Revenues and the Dynamics of the S&P 500 Index in the Light of Accelerated Digitization
  Kristián Kalamen, František Pollák, Peter Markovič, Michal Ruschak, Zuzana Dzilská

  6. AI and Internal Audit, Reporting Transformation
  Nemanja Jakovljević, Veljko Dmitrović


  * Referat bo predstavljen v petkovi sekciji Organizacija in Management na daljavo. / Paper will be presented online in friday's section Organization and Management.

  Inženiring poslovnih sistemov

  Enterprise Engineering
  Vodi/Chair: Damjan Maletič
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 21. 3. / 14:30 - 17:30
  Dvorana/hall: Robert Scott
  Jezik/Language: ENG

  1. Digital Transition of the Maintenance Process: Case of Rail Transport Company
  Ivan Todorović, Milan Jovanović, Jovan Krivokapić, Dragan Milković, Vojkan Lučanin, Jovan Tanasković

  2. Implementation of Industry 4.0: Examples From the Serbian Manufacturing Industry
  Teodora Rajković, Isidora Nikolić, Nikola Janković , Danica Lečić-Cvetković

  3. Traditional Values in the Digital Era: Case Study of a Family Business
  Anastasiya Nikolaeva Stoyanovich, Miha Marič

  4. You Only Live Twice! - The Interrelations of Ambidexterity and Green Transition
  Balázs Heidrich, Nóra Vajdovich

  * 5. Managing Workplace Stress in Businesses in the Prishtina Region to Enhance Performance
  Mimoza Sylejmani, Maja Meško

  6. The Role of Social Networks in the Spread of Fake News
  Blaž Rodič

  7. New Croatian Customary Practice in the Hospitality Industry (2023) Through Digital Transition Changes
  Oliver Radolović


  * Referat bo predstavljen v petkovi sekciji Organizacija in Management na daljavo. / Paper will be presented online in friday's section Organization and Management.

  Management v zdravstvu in socialnem varstvu II

  Management in Health an Social Welfare II
  Vodi/Chair: Uroš Rajkovič
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 21. 3. / 14:30 - 17:30
  Dvorana/hall: Amerigo Vespucci
  Jezik/Language: SLO

  1. Digitalna podpora spremstvu pacientov s poudarkom na etiki skrbi in kakovosti storitev / Digital Support for Patient Accompaniment With Emphasis on Ethics of Care and Service Quality
  Kralj Danijela, Boža Novljan, Nevenka Šestan

  2. Vzpostavljanje nacionalnih vozlišč na področju raka / Establishment of National Cancer Mission Hubs
  Marjetka Jelenc, Tit Albreht

  3. Bolnišnične obravnave zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v letu 2022 v Slovenij / Hospital Admissions Due to Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases in 2022 in Slovenia
  Marjetka Jelenc, Sabina Sedlak, Sandra Simonović

  4. Kakovost delovnega okolja v povezavi s tveganjem za pojav izgorelosti zaposlenih v zdravstveni negi / The Quality of the Working Environment in Association With the Risk of Burnout of Nursing Employees
  Mateja Lorber, Mojca Dobnik

  5. Izziv zdravstvenega in socialnega varstva: Primer epidemiološke ocene prevalence demence v Sloveniji - primerjava obdobja pred in po Covid 19 / The Challenge of Health and Social Care: A Case of the Epidemiological Estimate of the Prevalence of Dementia in Slovenia - Comparison of the Period Before and After Covid19
  Barbara Lovrečič, Mercedes Lovrečič

  6. Organizacija strokovnih izobraževanj v Dispečerski službi zdravstva / Organization of Professional Training in the Emergency Medical Dispatch Service
  Boštjan Čavničar, Branko Kešpert, Mateja Lorber

  Doktorski konzorcij

  Doctoral consortium
  Vodijo/Chairs: Mirjana Kljajić Borštnar, Vladislav Rajkovič
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 21. 3. / 14:30 - 17:30
  Dvorana/hall: Vasco da Gama
  Jezik/Language: ENG

  1. Digitalna preobrazba sistema osnovnošolske vzgoje in izobraževanja / Digital Transformation of the Primary School Education System
  Aleksandar Dončev, Eva Jereb

  2. A Systematic Literature Review on Open Government Data Use in Small and Medium Sized Enterprises
  Staša Blatnik

  3. Exploring Stakeholder ESG Interests for Listed Companies in the EU Healthcare Sector
  Adrian Gaal

  4. Mapping of Digital Competence Frameworks Used in Practical Settings
  Vid Indihar Veličkovič

  5. Conceptual Framework for Utilizing Chatbots as Domain Experts in Organizations
  Mihael Škarabot, Robert Leskovar

  6. Oblikovanje procesnega modela vseživljenjske povezanosti zdravstvene obravnave pacienta / Designing a Process Model for Lifelong Integration of Patient Care
  Živa Rant, Tomaž Kern

  7. Vloga digitalne inteligence v uspešnosti razporejanja zasebnega in delovnega časa - pregled literature / The Role of Digital Intelligence in the Effectiveness of Scheduling Private and Work Time - Literature Review
  Janja Lavrač, Jasmina Žnidaršič, Mirjana Kljajić Borštnar

  Okoljski management

  Environmental Management
  Vodi/Chair: Drago Bokal
  Čas/Time: Četrtek / Thursday, 21. 3. / 14:30 - 17:30
  Dvorana/hall: James Cook
  Jezik/Language: ENG

  1. The Influence of Digitalization on the Concept of Sustainable Development
  Jasna Petković, Danka Gaev, Luka Bukonja

  2. Unraveling the ESG Reporting Landscape: A Comprehensive Analysis of Standards, Frameworks, and Impact on Firms
  Amir Moradi, Ákos Tóth-Pajor, Hugo Souto Gobato

  3. Structural LCA as a Tool to Environmental Neutralizability of Products and Services
  Sebastian Brun, Domen Hojkar, Špela Tertinek, Drago Bokal

  4. Fostering Sustainable Rural Development Through Participatory Approaches
  Edo Certina, Moris Ivančić

  5. Holistic Green Experience Marketing in Development of Tourism According to New Consumers Trends
  Radmila Janičić

  6. Goodbye CSR? - Environmental, Social and Governance (ESG) Factors in Tourism
  Petra Putzer, Alexandra Posza

  7. Towards a Domain Specific Language for Description of Longitudinal Business Processes Related to Digital and Green Transformation
  Jan Alif, Tit Podhraški, Špela Tretinek, Drago Bokal


  Petek | Friday, 22. 03. 2024

  9:00 - 12:00
  (odmor/break 10:30 - 11:00)

  12:15 - 12:30

  Zaključna sekcija / Closing session
  vodi/chair: Polona Šprajc
  MS Teams
  ENG

  Povezava/Link: https://tinyurl.com/bdf6e2s4

  Organizacija in management

  Organization and Management
  Vodi/Chair: Polona Šprajc
  Čas/Time: Petek / Friday, 22.3. / 9:00 - 12:00
  Lokacija/Location: Online - MS Teams
  Jezik/Language: ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/53hfax92

  1. The Impact of the Covid-19 Pandemic on Liquidity Loan Demand at the Croatian Bank for Reconstruction and Development
  Andrea Vareško

  2. Starejši zaposleni v koraku z novo tehnologijo / Older Employees Keeping Pace With New Technology
  Nataša Šušteršič, Janja Jerebic, Vesna Novak

  3. Managing Workplace Stress in Businesses in the Prishtina Region to Enhance Performance
  Mimoza Sylejmani, Maja Meško

  4. Simulation as a Game-Based Experiential Technique in English for Professional Purposes: Implementation and Evaluation
  Tatjana Marković, Vesna Jokanović

  5. Statistical Analysis of Demographic Data and Student Performance in the Courses of the Bachelor's Degree Program at the Department of Computer, Informatics and Telecommunications Engineering - International Hellenic University with Oracle APEX Statistics
  Athanasios Angeioplastis, Eleftherios Panagis, Sotiros Tsakiridis, Alkiviadis Tsimpiris, Dimitrios Varsamis

  6. Analytics with Oracle APEX for Enhanced Data Warehouse Management: A Case Study of a Greek Soft Drinks Company
  Sotirios Tsakiridis, Alkiviadis Tsimpiris, Athanasios Angeioplastis, Nikolaos Papaioannou, Dimitrios Varsamis

  ZAKLJUČNA SEKCIJA

  CLOSING SESSION
  Vodi/Chair: Polona Šprajc
  Čas/Time: Petek / Friday, 22. 3. / 12:15 - 12:30
  Lokacija/Location: Online - MS Teams
  Jezik/Language: ENG
  Povezava/Link: https://tinyurl.com/bdf6e2s4