42. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

INTERDISCIPLINARNOST ŠTEJE
22. – 24. marec 2023 | | Kongresni center Portus, Portorož, Slovenija

O konferenci

INTERDISCIPLINARNOST ŠTEJE

42. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti bo potekala med 22. in 24. marcem 2023 v Portorožu. Glavno vodilo konference bo z akademskimi in znanstvenimi razpravami ter strokovnimi dosežki gospodarskega in negospodarskega okolja spodbujati pomen vednosti z vidika interdisciplinarnosti. S konferenco, ki jo bomo izvedli pod krovnim naslovom »Interdisciplinarnost šteje«, želimo poudariti težo na znanjih in kompetencah nacionalnega in mednarodnega okolja, ki omogočajo boljši in celovitejši razvoj posameznika, organizacij in družbe.

Spremembe v vseh okoljih narekujejo širše dojemanje povezljivosti znanj in kompetenc različnih znanstvenih in aplikativnih področij kot stebra razvojnih razsežnosti. Tako v izobraževalnem prostoru kot pri delodajalcih je zaslediti pomen raznolikosti spektra znanj in kompetenc, ki pomenijo in bodo pomenile odskočno desko za interdisciplinaren preskok v boljši jutri.

S povezljivostjo domačih in tujih udeležencev mednarodne znanstvene konference želimo spodbuditi trende razvoja, ki jih zaznavajo organizacije in družba. Nedvomno je danes bolj kot poprej, pomembno sprejemati odločitve, ki generirajo sinergijo inovativnosti, različnih znanosti in aplikativnih pristopov ter spodbujajo spremembe poslovnih modelov, ki bodo vodili v trajnostno naravnano in družbeno odgovorno razvojno okolje.

Povezanost akademskih dognanj s strokovnimi rešitvami gospodarstva in negospodarstva naj bodo tudi v letu 2023 odskočna deska za spodbujanje miselnosti vseh nas, ki delujemo znotraj organizacij. V Portorožu bomo ponovno povezali mnenja, stališča in znanstvene ter strokovne razprave, ki bodo spodbudile delovanje vseh nas v prihodnje, tako v organizacijah kot v širši družbi.

Vabimo vas, da se nam v okviru 42. mednarodne znanstvene konference 2023 s svojim prispevkom pridružite tudi vi.

Vabljeni predavatelji

Teme konference

Organizacija in managementKrizni managementOrganizacijsko vedenje
Družbena odgovornostKvantitativne metode v managementuPodjetništvo in ekonomika
Ekološki managementLogistikaPoslovna odličnost organizacij
E-izobraževanjeManagement javnega sektorja
Projektni management
Finančni management in računovodstvoManagement kakovostiTrajnostni razvoj
Informacijska varnostManagement v izobraževanjuDoktorska sekcija
InformatikaManagement v športuPoster sekcija
Inovacijski management
Management finančnih institutcijInterdisciplinarnost meroslovca šteje (posebna sekcija)
Inženiring poslovnih sistemovMarketing

Pomembni datumi

2. december 2022 9. december 2022 – Podaljšan rok za oddajo povzetka referata

12. december 2022 – Obvestilo o sprejetju referata

13. januar 2023 20.januar 2023– Podaljšan rok za oddajo referata

10. februar 2023 13. februar 2023 – Rezultati recenzijskega postopka

20. februar 2023 – Oddaja končne različice referata

10. marec 2023 – Zadnji dan pred prijave

22. – 24. marec 2023 – 42. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

Nagrada za najboljše kadrovske prakse 2023

V sklopu letošnje konference bomo podelili tudi Nagrade za najboljše kadrovske prakse v Republiki Sloveniji. Več informacij sledi…

Skip to content