43. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

ZELENI IN DIGITALNI PREHOD – IZZIV ALI PRILOŽNOST
20. – 22. marec 2024 | Kongresni center Portus, Portorož, Slovenija

O konferenci

ZELENI IN DIGITALNI PREHOD – IZZIV ALI PRILOŽNOST

Leto je naokoli in pred nami je 43. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, ki bo v letu 2024 potekala med 20. in 22. marcem v Portorožu.

Razvoj organizacijskih znanosti odpira vrata v razvojne strategije organizacij na nivoju ljudi, informacijskih sistemov in inženiringa poslovnih sistemov. V ospredju razvoja so tako omenjeni glavni trije stebri organizacij, ki jih vodijo dejavniki okolja ter usmerjajo delovanje ter rast s perspektive družbenih, gospodarskih, naravnih in drugih elementov. Za uspešno doseganje ciljev organizacij in ustrezno premagovanje vsesplošnih izzivov družbe, se pod okrilje strategije rasti organizacij umešča tudi področje zelenega in digitalnega prehoda. Cilji, ki jih s tem povezujemo, so na eni strani povezani z naravnimi dimenzijami na drugi strani pa s spodbujanjem gospodarstva z zeleno tehnologijo, trajnostnim razvojem in zmanjševanjem onesnaževanja. Zeleni in digitalni prehod je priložnost za organizacije tudi za spremembe v smeri vsesplošnih izzivov okolja.

Področje trajnostnega razvoja organizacij, ki narekuje naslov letošnje konference: Zeleni in digitalni prehod – izziv ali priložnost, ima in bo imelo ogromne povezave z delovanjem poslovnega sveta v prihodnje. Razmislek letošnje konference bo skladen tako z zakonodajnim okvirom, predvsem pa z razumevanjem organizacijskih znanosti v zelenem in digitalnem prehodu, ki sovpada s trajnostno naravnanim posameznikom in družbo. V pogledu človeškega dejavnika, bodo organizacije morale razmišljati o spektru kompetenc, da bodo lahko uspešno krmarile k zelenemu in digitalnemu prehodu. Ravno tako bo z vidika informacijskih sistemov hitrejše digitalne preobrazbe na številnih področjih, napredku digitalnih tehnologij, informacijske varnosti ter drugih povezanih vsebin zeleni in digitalni prehod nedvomno odpiral priložnosti za uporabo številnih informacijskih orodij, ki jih bodo organizacije uspešno vključevale v prenovljene poslovne procese. In ne nazadnje, na področju procesov je razvoj konceptov zelenega in digitalnega prehoda tudi priložnost za usmerjanje trajnostne poslovne strategije organizacij, ki na dolgi rok z optimizacijo procesov in ustrezno organizacijo predstavljajo korist za posameznika, družbo, okolje ter večajo uspešnost organizacij.

Z zelenim in digitalnim prehodom želimo spodbuditi razmišljanje udeležencev konference na več vidikih in spodbujati zelen, digitalen, konkurenčen, uspešen pogled na razvoj gospodarstva in industrije ter ostalih organizacij. V prvi vrsti želimo spodbuditi tudi razmišljanje v smeri, ali zeleni in digitalni prehod pomenita za organizacije in družbo izziv ali priložnost.

Tudi letos bomo v okviru konference gostili tako domače kot tuje udeležence ter soustvarjali vsebine, ki bodo rezultat mreženja, povezovanja in bodo vodile v trajnostno naravnano in družbeno odgovorno okolje. S povezovanjem aplikativnih rešitev in znanstvenih razsežnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru, bo zeleni in digitalni prehod v letu 2024 skupna izhodiščna točka za raziskovanje in strokovne ter znanstvene razprave. V Portorožu bomo ponovno povezali mnenja, stališča in znanstvene ter strokovne razprave, ki bodo spodbudile delovanje vseh nas v prihodnje, tako v organizacijah kot v širši družbi.

Vabimo vas, da se nam v okviru 43. mednarodne znanstvene konference 2024 s svojim prispevkom pridružite tudi vi.

Vabljeni predavatelji

Teme konference

Organizacija in managementKrizni managementOrganizacijsko vedenje
Družbena odgovornostKvantitativne metode v managementuPodjetništvo in ekonomika
Ekološki managementLogistikaPoslovna odličnost organizacij
E-izobraževanjeManagement javnega sektorja
Projektni management
Finančni management in računovodstvoManagement kakovostiTrajnostni razvoj
Informacijska varnostManagement v izobraževanjuDoktorska sekcija
InformatikaManagement v športuPoster sekcija
Inovacijski management
Management finančnih institutcijMeroslovje v digitalnih okoljih (posebna sekcija)
Inženiring poslovnih sistemovMarketing

Pomembni datumi

1. december 2023 8. december 2023 –  Podaljšan rok za oddajo povzetka referata

12. december 2023 – Obvestilo o sprejetju referata

12. januar 2024 19. januar 2024– Podaljšan rok za oddajo referata

9. februar 2024 – Rezultati recenzijskega postopka

20. februar 2024 – Oddaja končne različice referata

6. marec 2024 – Zadnji dan pred prijave

20. – 22. marec 2024 – 43. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

Nagrada za najboljše kadrovske prakse 2024

V sklopu letošnje konference bomo podelili tudi Nagrade za najboljše kadrovske prakse v Republiki Sloveniji. Več informacij sledi…

Skip to content