mag. Tomaž Lanišek, MBA

Tomaž Lanišek je nekdanji glavni direktor podjetja Knauf Insulation v Sloveniji in na Hrvaškem, pred prihodom v Knauf Insulation pa je deloval na področju nabave, prodaje in poslovodenja v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires. Je magister ekonomskih znanosti, opravil je tudi študij MBA na Univerzi Drury v ZDA. Dodatno je zaključil študij za razvoj izvršnega kadra na IMD v Lozani v Švici, kjer je opravil tudi diplomo s področja digitalne odličnosti (Digital Excellence Diploma). Je nekdanji podpredsednik Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham) in nekdanji podpredsednik Združenja Manager in deluje na različnih področjih, trenutno pa predvsem na področju pametnih skupnosti kot vodja Urada za razvoj, pametne skupnosti in projekte na Mestni občini Kranj, kjer z uvajanjem sodobnih tehnologij razvijajo Kranj v sodobno, razvito in zeleno mesto. V različnih organizacijah deluje kot mentor preko programa mentorstva, izkušnje pa deli tudi na konferencah.

V podjetjih, kjer je deloval, je vedno vzpodbujal talente in delo z zaposlenimi, prenovo poslovnih procesov ter inovacije, kar je skupni imenovalec za razvoj trajnostnega managmenta. Je mojster fotografije FZS in športnik.

Vabljeno plenarno predavanje: Digitalna transformacija in izzivi pametnih mest – uspešne prakse in vizija Mestne občine Kranj

Pametna mesta predstavljajo ključno področje razvoja v sodobnem urbanem okolju. S hitrim naraščanjem prebivalstva v mestih se pojavljajo številni izzivi, ki jih pametna mesta poskušajo reševati z inovativnimi tehnološkimi rešitvami. Med temi izzivi so, tudi glede na usmeritve Evropske komisije, promet in mobilnost in okoljska trajnost. Pametna mesta morajo zmanjšati svoj ogljični odtis, izboljšati ravnanje z odpadki in ohraniti naravno okolje. To zahteva inovativne rešitve za energetsko učinkovitost, zeleno gradnjo in trajnostno rabo virov, oba ključna kranjska projekta na področju digitalne preobrazbe pa ambiciozno in pionirsko naslavljata te izzive.

Projekt Pametna mlaka, ki sta jo Evropska komisija (preko JRC) in Gartner v juniju 2022 prepoznala kot enega petih najboljših primerov praks pametnih mest v EU, je mesto Kranj uspešno nadgradilo v prvo vseobsegajočo digitalno platformo in novo mestno kartico, ki omogoča varno identifikacijo, plačila in bonitetne sheme z namenom usmerjanje navad občank in občanov v smer zelenega prehoda, saj je bila Mestna občina Kranj izbrana v elitno skupino misije 100 EU mest, ki bodo do 2030 postala ogljično nevtralna in pametna mesta. S CeKR-om, kot se imenuje nova mestna kartica, ima Kranj veliko ambicijo omogočiti napredno plačevanje in identifikacijo, kar bo prispevalo k boljši kakovosti življenja za občane in obiskovalce, ambicija pa je, da postane regijska kartica.