Razglasitev najboljšega prispevka konference

Za najboljši prispevek konference je bil na zaključni sekciji razglešen prispevek: Analiza stanja digitalne zrelosti v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih, avtorjev: Mirjana Kljajić Borštnar in Andreja Pucihar.