Zbornik 40. mednarodne konference Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah je bil izdan pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru (http://press.um.si)  in se nahaja na spletni strani:
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/552.