Zbornik konference 2023

Zbornik 42. mednarodne konference Interdisciplinarnost šteje je bil izdan pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru (http://press.um.si)  in se nahaja na spletni strani:
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/768.

Statement of the publication ethics and publication malpractice