Tehnična navodila za priključitev na konferenco:

1.Najprej odprete program konference v brskalniku Chrome ali Edge (drugi brskalniki ne podpirajo deljenja kamere in prezentacij): http://konferenca.fov.um.si/conference-programme/

2.Kliknete na povezavo/gumb za vstop v izbrano sekcijo.

3.Če vas brskalnik vpraša za dovoljenje dostopa za mikrofon in zvok, mu to dovolite.

4.Izberite, da se želite pridružiti izbrani sekciji v tem brskalniku

5.Vpišete vaše Ime in Priimek in kliknete na gumb “Pridruži se zdaj”.

Technical instructions for joining the conference:

1.First open the conference programe in the Crome or Edge browser: http://konferenca.fov.um.si/conference-programme/

2.Click on the link /button to enter the selected section.

3.If the browser asks you to allow access fort he microphone and audio, alow it.

4.Select to join the selected section in this browser.

5.Enter your first and last name and click on the »join now« button.